سامانه مدرسه هوشمند پویان

 پانل ورود کاربران

 جستجو
 متولدین امروز
 دانش آموز ممتاز
  • کلاس: 110

  • کلاس: 111

  • کلاس: 112

  • کلاس: 210

  • کلاس: 211

  • کلاس: 212

  • کلاس: 213

  • کلاس: 310

  • کلاس: 311

  • کلاس: 312

 آرشیو سوالات امتحانی

کادر آموزشی

  نام نام خانوادگی رشته تدریس
امیر خسرو کرباسی ریاضی
شهراممرادیریاضی
محمدعزیزیریاضی
خیرالهصالحیریاضی
    
    
    
  کیومرث   شادرام  ادبیات فارسی